Právna doložka spoločností skupiny KMG

Pred prístupom na webové stránky spoločností skupiny KMG a pred ich použitím si, prosím, pozorne prečítajte tieto podmienky.

Pri prístupe na webové stránky spoločností skupiny KMG a pri ich použití súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami. Nepoužívajte tieto stránky, pokiaľ nesúhlasíte so všetkými nasledujúcimi podmienkami. Tieto webové stránky, vrátane obsahu a usporiadania každej jednotlivej stránky, súboru stránok a dát či iných materiálov prístupných prostredníctvom týchto stránok, sú plne vo vlastníctve spoločností KMG. Copyright © 1995-2021 KMG. Všetky práva vyhradené.

Je dovolené ukladať výňatky z webových stránok KMG na lokálny počítač a tlačiť ich kópie iba pre osobné nekomerčné využitie a zobrazovať a ukazovať webové stránky KMG verejnosti. Je dovolené používať a distribuovať výňatky z webových stránok KMG v nevyhnutnej veľkosti za účelom poskytnutia priameho pripojenia na stránky alebo pripojenia prostredníctvom vyhľadávacích služieb Internetu. Akýkoľvek iný spôsob použitia, reprodukcie, prekladu, prispôsobenia, úpravy, iné zmeny, distribúcia alebo uloženie webových stránok KMG v akejkoľvek forme a akýmikoľvek prostriedkami, a to vcelku alebo sčasti, je bez vopred udeleného písomného povolenia spoločnosti KMG zakázaný.

Webové stránky KMG sú dostupné v podobe v akej sú, bez vyjadrených aj nevyjadrených záruk vo vzťahu k správnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti týchto stránok, či vo vzťahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, ktorý ich sprístupňuje, nie sú zavírované alebo či neobsahujú iné závadné komponenty. KMG si vyhradzuje právo kedykoľvek webové stránky revidovať či zamedziť k nim prístup. KMG nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami, ku ktorému existuje na webových stránkach KMG odkaz.

Webové stránky KMG sú dostupné v podobe v akej sú, bez vyjadrených aj nevyjadrených záruk vo vzťahu k správnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti týchto stránok, či vo vzťahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, ktorý ich sprístupňuje, nie sú zavírované alebo či neobsahujú iné závadné komponenty. KMG si vyhradzuje právo kedykoľvek webové stránky revidovať či zamedziť k nim prístup. KMG nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami, ku ktorému existuje na webových stránkach KMG odkaz.

Webové stránky KMG sú dostupné v podobe v akej sú, bez vyjadrených aj nevyjadrených záruk vo vzťahu k správnosti, presnosti, spoľahlivosti či dostupnosti týchto stránok, či vo vzťahu k opačnému stavu toho samého. KMG neručí za to, že stránky či server, ktorý ich sprístupňuje, nie sú zavírované alebo či neobsahujú iné závadné komponenty. KMG si vyhradzuje právo kedykoľvek webové stránky revidovať či zamedziť k nim prístup. KMG nepreberá žiadnu zodpovednosť za materiál vytvorený alebo publikovaný tretími stranami, ku ktorému existuje na webových stránkach KMG odkaz.