Kontakt

Sídlo:
KMG international s.r.o.
Kopčianska 14, P.O. Box 127, 851 01 Bratislava, Slovenská republika

Tel.: +421 2 2044 2244
Email: info@kmg.sk

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, spisová značka B 25239
IČO: 35823488
DIČ: SK2021599118