Kvalitný zber dát bez kompromisov

CATI štúdio

CATI štúdio / Call centrum pre Váš marketingový výskum.

(CATI = Computer Assisted Telephone Interviewing = Telefonické dopytovania podporované počítačom) Sme pripravení zistiť Vám presné informácie v optimálnom čase.

Kompletne pripravíme a zrealizujeme telefonické prieskumy medzi Vašimi klientmi, náhodne vybranými ľuďmi alebo firmami.

Poradíme pri formulovaní otázok pre dotazník – na základe Vašich skutočných potrieb. Pripravíme záverečnú analýzu dát a prezentáciu, ktorá Vás posunie vpred.

Mystery calling / Mystery shopping (fiktívne volania / nákupy)

CATI štúdio je ideálny nástroj na špecifický výskum trhu - tzv. Fiktívne volania. Prieskumnými telefonickými volaniami môžete simulovať nákupy vo svojej alebo konkurenčných firmách a dozvedieť sa podstatne viac o výkonnosti a kvalite personálu svojej alebo konkurenčných firiem.

Výhody použitia CATI pred osobnými rozhovormi (FtF):

 • Kratšia terénna fáza zberu dát
 • Nižšia cena
 • Vyššie využitie vzorky vzhľadom k mnohonásobnému opakovaniu kontaktov
 • Lepšia možnosť riadenia a kontroly rozhovorov
 • Nižšia chybovosť dát z dôvodu eliminácie manuálneho spracovania dát z papierových dotazníkov
 • Možnosť okamžite reagovať, ak sa objaví chyba metodiky zberu dát v priebehu terénnej fázy
 • Môžete byť pritom, ako sa vedie prieskumný rozhovor

Kedy zvoliť CATI? Táto metóda je obzvlášť vhodná pre:

 • Štandardizované prieskumy
 • Prieskumy, ktoré by normálne boli limitované alebo nemožné vykonať tradičnými osobnými rozhovormi (komplikovaná štruktúra, filtrovanie otázok, dosiahnuteľnosť cieľovej skupiny, apod.)
 • Prieskumy, kde sú komplikovaná výberové kritériá - CATI systém ich neustále kontroluje
 • Prieskumy s náročnými cieľovými skupinami
 • A nakoniec vždy, ak len z nejakého špecifického dôvodu neuprednostníte osobné rozhovory

Školení operátori

Každý CATI operátor prešiel špeciálnou výberovou procedúrou a dôkladným školením. Naša spoločnosť si zakladá na lojalite spolupracovníkov a uprednostňuje dlhodobú spoluprácu. Aj tým zabezpečujeme, že kvalita práce našich operátorov je na najvyššej úrovni.

KMG CATI štúdio v číslach

15 stálych staníc + možnosť rozšírenia

2 supervízori, okamžitá spätná väzba

20 profesionálnych operátorov

 • Priebežné štatistiky (sledovanie kvót, úspešnosti aj odložených rozhovorov, využitie výberovej databázy)
 • Okamžitý prehľad a hodnotenie aktivity operátora, kontrola min. 15 % rozhovorov
 • Dlhodobá spolupráca s operátormi
Maximalizujeme Vaše zisky z investícií do marketingu.
Váš úspech je našou vizitkou.
Sme tu pre Vás, spojte sa s nami!

REFERENCIE

Skupina KMG poskytla služby CATI štúdia priamo alebo prostredníctvom partnerstva s poradenskými firmami množstvu spoločností, z ktorých časť našich klientov prioritne pôsobí na prepojených trhoch Českej a Slovenskej republiky: